EN

|

DA

Høringssvar fra DMU

Høringssvar fra DMU

Høringssvar fra ‘Dansk Muslimsk Union’ vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund)


Dansk Muslimsk Union vil på vegne af sine medlemsorganisationer og andre medunderskrivere (Se listen) udtrykke vores støtte til det fremlagte lovforslag, der sigter mod at forbyde offentlig forhånelse eller utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund.


Vi er tilfredse med, at lovforslaget imødekommer vores tre centrale forventninger: at det dækker alle offentlige steder, inkluderer alle hellige skrifter, og strækker sig ud over blot afbrændinger. Dette markerer en betydningsfuld fremgang i beskyttelsen af Danmarks religiøse minoriteters rettigheder.

 

Vi er dybt bekymrede over de gentagne koranafbrændinger foran moskéer, som især har fundet sted siden årsskiftet. Disse handlinger har skabt utryghed og frygt blandt vores medlemmer og har bidraget til en polarisering i samfundet.

 

Realiteten er, at på halvanden måned har der været anmeldt 253 demonstrationer med bog- og flagafbrænding i Danmark, hvilket svarer til 6 hændelser om dagen. Dette er ikke blot tal, men en påmindelse om den virkelighed, mange muslimer i Danmark lever i.

 

Vi har efter nøje overvejelse udarbejdet 13 konkrete forslag til forbedring af det nuværende lovforslag. Disse forslag er resultatet af en dybdegående analyse og refleksion over, hvordan vi bedst kan sikre, at loven ikke blot er effektiv, men også retfærdig og inkluderende. Vores intention er at bidrage konstruktivt til en lovgivning, der respekterer og beskytter alle borgere i Danmark, uanset deres religiøse overbevisning. Vi ser frem til en fortsat dialog med relevante parter for at sikre, at disse forslag bliver taget i betragtning.


Forslag til forbedringer

1- Uddannelse og oplysning

For at sikre effektiv implementering af loven bør der være en national oplysningskampagne, der informerer borgerne om lovens indhold og formål. Det er samtidig vigtigt med oplysning om ytringsfrihedens væsen, dens centrale betydning og dens grænser til befolkningen. Dette vil også bidrage til at fremme forståelse og respekt mellem forskellige grupper i samfundet.

2-Styrkelse af retshåndhævelse

Der bør være klare retningslinjer for, hvordan loven håndhæves, også i online rum, hvor forhånelse og utilbørlig behandling ofte finder sted.

3-Definition af beskyttede genstande

Mens vi anerkender, at lovforslaget dækker genstande med "væsentlig religiøs betydning", bør der også være en anerkendelse af individets ret til at definere, hvad der har religiøs betydning for dem.

4-Dialog og forståelse

Mens loven kan sætte grænser, bør der også være en indsats for at fremme dialog og forståelse mellem forskellige religiøse og kulturelle grupper. Dette vil hjælpe med at bygge broer og mindske behovet for lovgivning i fremtiden.

5-Inklusion af digitale platforme

Med den stigende digitalisering er det vigtigt at sikre, at loven også dækker digitale platforme, hvor forhånelse og utilbørlig behandling kan finde sted. Der bør være klare retningslinjer for, hvordan digitale platforme som sociale medier skal håndtere sådanne overtrædelser.

6-Støtte til ofre

Der bør etableres støttemekanismer for ofre for forhånelse eller utilbørlig behandling af religiøse genstande. Dette kan inkludere rådgivning, psykologisk støtte og juridisk vejledning.

7-Forebyggende tiltag

Ud over lovgivning bør der også være en indsats for at forebygge sådanne hændelser. Dette kan inkludere uddannelsesprogrammer i skoler og samfund, der fremmer interreligiøs forståelse og respekt.

8-Klarhed omkring sanktioner

Der bør være klarhed omkring de sanktioner, der vil blive anvendt over for dem, der overtræder loven. Dette vil sikre, at loven håndhæves konsekvent og retfærdigt.

 9-Interkulturelle workshops

Der bør arrangeres regelmæssige workshops, hvor borgere fra forskellige religiøse og kulturelle baggrunde kan mødes og diskutere deres tro og traditioner. Dette vil fremme forståelse og reducere misforståelser og fordomme.

10-Religiøs repræsentation

Sikring af, at religiøse minoriteter er ordentligt repræsenteret i beslutningstagende organer, råd og komiteer, der beskæftiger sig med religiøse og kulturelle spørgsmål. Dette vil sikre, at deres stemmer og bekymringer bliver hørt.

11-Styrkelse af lokale initiativer

Der bør være støtte til lokale initiativer, der fremmer samhørighed og forståelse mellem forskellige religiøse grupper. Dette kan inkludere fælles begivenheder, kulturelle udvekslinger eller øvrige projekter i lokalsamfundet.

12-Digital platform for dialog

Oprettelse af en online platform, hvor borgere kan stille spørgsmål og få svar om forskellige religioner fra eksperter og religiøse ledere. Dette vil give folk en sikker og informativ kanal til at lære mere og engagere sig i en konstruktiv dialog.

13-Opfølgning og evaluering

Efter en passende periode bør der være en evaluering af lovens effektivitet og dens indvirkning på samfundet. Dette vil give mulighed for at justere loven, hvis det er nødvendigt, og sikre, at den fortsat tjener sit formål. Vi anbefaler at det bliver indenfor nuværende regeringsperiode.

Perspektiv

Vi har gentagne gange påpeget, at et forbud kun er symptombehandling. Det underliggende problem er manglen på tolerance og forståelse i et multikulturelt samfund. Vi håber inderligt, at dette lovforslag vil være starten på en mere omfattende indsats.

Vi har brug for en national handlingsplan mod islamofobi. En sådan handlingsplan ville ikke kun være forebyggende, men også prognose- forbedrende, idet den ville adressere både de nuværende udfordringer og forhindre fremtidige udfordringer i at opstå.

Vi opfordrer derfor regeringen til at tage skridt mod at fremme tolerance, empati og anerkendelse af Danmarks muslimske mindretal.

Afslutningsvis vil vi gerne udtrykke vores taknemmelighed over for Justitsministeriet for at inddrage Dansk Muslimsk Union i processen ved at afholde et fællesmøde med repræsentanter fra Udenrigsministeriet d. 18.8. Vi har nu taget vigtige skridt sammen mod at beskytte religiøse minoriteters rettigheder i Danmark. Vi håber, at vores feedback vil blive taget i betragtning, når lovforslaget behandles yderligere og står altid til rådighed for dialog.


Med venlig hilsen

Dansk Muslimsk Union

Bibliotekvej 68A

2650 Hvidovre

info@dmunion.dk


På vegne af:

Medunderskrivere (i alfabetisk rækkefølge)

Dansk Islamisk Center

Dansk Islamisk Trossamfund:

Albertslund Kultur Forening

Ballerup Kultur Forening

Brabrand Kultur Forening

Brøndby Islamisk Menighed

Glostrup Kultur Forening

Helsingør Islamisk Menighed

Horsens Kultur Forening

Hvidovre Kultur Forening

Ikast Kultur Forening

Ishøj Kultur Forening

Kokkedal Islamisk Menighed

København Islamisk Menighed

Nørrebro Kultur Forening

Odense Islamisk Menighed

Roskilde Islamisk Menighed

Roskilde Kultur Forening

Slagelse Kulturforening

Tåstrup Islamisk Menighed

Tåstrup Kultur Forening

Vejle Islamisk Menighed

Århus Islamiske Menighed

Ålborg Islamisk Menighed


Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse:

Alaadin Moske

Avedøre Moske

Ayasofya Moske

Bilal Habesi Moske

Brabrand Ulu Moske

Dansk Indvandrer Kulturforening

Dansk Tyrkisk Kultur og Aktivitetscenter – Kocatepe Moskeen

Dansk-Tyrkisk Kulturforening

Den Makedonske Moske Forening Prespa

Esbjerg Anatoliens Moske

Eyup Sultan Moske

Farum Moske

Fatih Moske

Fredericia Tyrkisk Moske

Ikast Fatih Moske

Mevlana Moske

Nyborg Moske

Næstved Tyrkisk Islamisk Kulturforening

Orhan Gazi Moske

Randers Moske

Ringsted Moske

Selimiye Moske

Silkeborg Moske

Slagelse Multikulturel Forening

Suleymaniye Moske

Tyrkisk Kultur Moske

Yunus Emre Moske

Yunus Emre Moske

Åbenrå Moske

Århus Dansk-Tyrkisk Kulturforening


Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark:

Bosnjak Bosnisk Forening

Bosniakisk Forening Vakuf

BIH-SAN

Bosnjacki kultur center

Bosnjakisk Kultur Forening Zem-Zem

Bosniakkisk forening "Vakuf" (Kolding)

Bosnisk kultur centar (København)

Dansk-Bosnisk-kulturforening-most bro

Bosniakkisk dansk kultur forening "Ljiljan"

Sabur Bosnisk Kulturelle Center Randers

Bosnisk-Bosniakisk Kulturforening

Bkic Tønder

IKCB Vejle


Den Centrale Albanske Moske

Det Albanske Trossamfund

Det Albanske Trossamfund i Danmark

Det Islamiske Trossamfund (WAKF)

Det Palæstinensiske Mulktaqa i Danmark

Makki Kultur Center

Minhaj ul Quran International Denmark:

Minhaj ul Quran International Denmark – Amager

Minhaj ul Quran International Denmark – Nordvest

Minhaj ul Quran International Denmark – Odense

Minhaj ul Quran International Denmark – Valby

Muslimernes Fællesråd (MFR)

Pakistansk Islamisk Trossamfund (Madni Masjid Aarhus)

Pak Cultur Society Brøndby (Brøndby Moske)

Scandinavian Council for Relation

Somalisk Ungdoms- og Kulturforening/Masjid Tawhid