EN

|

DA

Historie

FRA 2004

Historie

Dansk muslimsk Union er oprettet med en hensigtserklæring i 2004 af store muslimske organisationer, der ville danne en samlende enhed for danske muslimske organisationer for at varetage muslimers interesser i det danske samfund.

DMU’S FORMÅL
At være samlende enhed for muslimer i Danmark.
At servicere sine medlemmer med råd og vejledning for at de kan have det bedste muslimske organisations-og foreningsledelse i Skandinavien.

DMU´S HENSIGT
DMU tilsigter særligt at få Islam som anerkendt religion i Danmark, at fremme retten til religionsudøvelse ihht. menneskerettigheder, at øge solidariteten mellem muslimer, at styrke den muslimske integritet i samfundet ved at værne om værdier som medfølelse, tolerance, respekt, oplysning og ærlighed.