EN

|

DA

DMU erklærer brugen af ny bønnekalender i 2023

DMU erklærer brugen af ny bønnekalender i 2023

Dansk Muslimsk Union erklærer, at bruge den nye bønnekaldender i 2023, hvor principperne for udformningen af kalenderen blev lanceret ved Konferencen om Ny Bønnekalender i Istanbul den 26.-27. september 2021.

DMU betragter 2022 som en periode til at øge bevidstheden om de nye principper både hos de religiøse embedsmænd og det muslimske samfund i Danmark. Medlemsorganisationer vil først begynde at implementere bønnekalenderen baseret på de nye principper i 2023. De medlemsorganisationer, der allerede ønsker at anvende kalenderen i 2022, kan tage kalenderen i brug i år.

Formålet med den nye kalender er, at fjerne usikkerheden om beregningen af bønnekalendere, så alle muslimer i verden kan tilbede den Almægtige Allah på samme tidspunkt. Hidtil har muslimerne haft forskellige bønnekalendere, da især beregningen af 45. breddegrad, som omfatter vesteuropæiske lande, har skabt en del diskussion og resulterede i, at forskellige bønnekalendere så dagens lys.

For at løse denne udfordring har de Religiøse Anliggender i Tyrkiet sammen med Det Europæiske Fatwa- og Forskningsråd og de muslimske organisationer i Europa taget initiativet til at udarbejde et sæt fælles principper, der vil anvendes ved udarbejdelse af ny kalender. Arbejdet begyndte allerede i 2016, hvor man nedsatte videnskabelige komiteer for at sikre enhed i bedetider, og man blev enige om, at nogle grundlæggende beslutninger skulle tages for at danne rammen om beregningerne. De videnskabelige komiteer bestående af islamiske lærde, eksperter og astronomer foretog faktiske observationer i forskellige lande og regioner, der blev sammenholdt med de astronomiske beregninger. Disse beregninger blev vedtaget som grundlæggende beregningsprincipper ved mødet i Strasbourg i 2019. De endelige kalenderberegninger blev foretaget i overensstemmelse med disse beslutninger og blev præsenteret på Konferencen om Ny Bønnekalender i Istanbul den 26.-27. september 2021.

Konferencens anbefalinger kan læses på engelsk og arabisk på følgende link: https://dmunion.dk/pressemeddelelser/

En enig konference omkring 70 personer, hvor alene 29 organisationer var fra Europa, har besluttet følgende principper ved udarbejdelsen af ny kalender;

1.Bønnekalenderen bør udarbejdes ud fra de principper, der er forelagt af den videnskabelige komite, hvor fajr- og ishaatiden fastsættes ud fra reglen om 1/3 del af shari-natten, der betyder, at der skal mindst være 5 timer mellem solopgang og solnedgang,

A. Det er ikke tilladt, at undvige shari-betingelser om fastsættelse af bønnetider, så længe der ikke er opstået et uudholdeligt besvær, og at bønnetider kun er begrænset til at blive fastsat gennem en bedømmelse, hvis der er besværlige omstændigheder.

B. Fajr-tiden begynder – som det blev besluttet på Strasbourg-mødet – når den vandrette hvide farve ses på den østlige horisont, det vil sige, når solen nærmer sig horisontlinjen med 18

C. Ishaa-tiden starter, når det rødlige farve forsvinder i horisonten efter solen går ned, det vil sige, når solen går ned med 17 grader under horisontlinjen.

D. Når bedetidernes indtræden ikke kan fastsættes efter solens bevægelser, skal fajr- og ishaa-tiden beregnes ud fra kriterierne om 1/3 del af shari-natreglen. Når fajr-tiden ikke er indtrådt, skal den sidste del af shari-nat beregningen lægges til grund for fajr-tidens fastlæggelse.

E.Når det er forbundet med særligt bevær, kan fajr- og ishaa- tiderne fæstsættes ved bedømmelse, selvom bedetiderne er gået ind efter solens bevægelser og tiden er gået ind efter shari-nats 1/3 reglen.

2. Der skal nedsættes en kommission bestående af jurister og astronomer til at følge op på gennemførelsen af projektet. Kommission skal gennemføre forberedelserne til kalenderen inden for rammerne af de på konferencen vedtagne beslutninger og skal offentliggøre de udarbejdede kalendere. Kommissionen skal også være i dialog med repræsentanter fra de islamiske organisationer i Europa for at se, om kalenderne er oprettet efter anbefalingerne,

3. At observere resultaterne for projektet ved anvendelse på 60. breddegrader, og derefter revidere projektet for løse deraf opstået problemer,

4. Der skal oprettes en hjemmeside for at lette adgangen til bedetider, der er udarbejdet inden for rammerne af konferencens beslutninger,

5. At oprette en mobilapplikation, der viser bønnetiderne over alle byer i verden. Bønne- tiderne skal fastsættes efter kriterierne vedtaget af den videnskabelige komite,

6. Den videnskabelige kommission organiserer møder i Europa for at introducere bedetidsprojektet og at besvare spørgsmål og løse problemer, der kan opstå på grund af gennemførelsen af projektet i nogle regioner,

7. Konferencen godkendte Fiqh-rådenes beslutning om at kombinere to bønner i perioder med alvorlige vanskeligheder (cem), når det er ekstremt vanskeligt at udføre bønner på det tidspunkt, der er angivet i ordningen.

8. Kongressen råder religiøse ledere, repræsentanter for islamiske organisationer i Vesten og generelt alle muslimer til at forene deres rækker og undgå at bestemme forskellige bedetider i en by eller et land på en måde, der får muslimer til at tvivle på deres tilbedelse og føre til besvær. En modsat tilgang vil reflektere ikke det civiliserede syn af islam.

Dansk Muslimsk Union