EN

|

DA

Islamofobi, diskrimination og udemokratisk sindelag

Islamofobi, diskrimination og udemokratisk sindelag

Formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, melder ud i dagens B.T., at hun ønsker alle muslimske friskoler i Danmark lukket, alene fordi de er muslimske og dermed ifølge formanden, antidemokratiske og ”ikke er en positiv del af det danske samfund”. Udmeldingen er en stadfæstelse af en samme fra Socialdemokratiets uddannelsesordfører Dan Jørgensen, der i juli foreslog lukning af alle muslimske friskoler i Danmark. På trods af, at Undervisningsministeriets jurister vurderer, at det socialdemokratiske forslag er i strid med den danske Grundlov og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, vælger den socialdemokratiske formand at holde fast i forslaget.

Dansk Muslimsk Union ser med dyb bekymring på den politiske udvikling i bl.a. Socialdemokratiet, hvor ledende politikere accepterer diskrimination på baggrund af religion og etnicitet, og i stigende grad udtrykker alvorlige fordomme om muslimske friskoler, muslimske værdier og kultur.

Dansk Muslimsk Union mener, at hvis der findes skoler i Danmark, der ikke lever op til lovgivningen for at drive skole, så må det være op til Undervisningsministeriet at foretage grundig undersøgelse af disse skoler for at nå frem til om skolen skal lukkes eller ej. At straffe uskyldige for andres gerninger, hører ikke hjemme i et retssamfund.

”At foreslå, at muslimske friskoler skal lukkes, fordi de er muslimske, er direkte diskrimination på baggrund ag religion. Det er særdeles alvorligt, når Danmarks største parti gør det til en del af deres politik, at diskriminere en hel befolkningsgruppe og fratage dennes rettigheder, på baggrund af religiøst tilhørsforhold og etnicitet. Det er ligeledes stærkt bekymrende, at Socialdemokratiet, stik imod Ministeriets egne juristers vurdering, er villig til at lovgive i strid med den danske Grundlov, og dermed bryde med fundamentet for det danske demokrati”, udtaler Henrik Sørensen, Generalsekretær for Dansk Muslimsk Union.

Dansk Muslimsk Union